Kalendár podujatí

CST Singletrack MTB marathon Košice - UCI MTB Marathon Series - 12.9.2020

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Termín: 12. september 2020 (sobota)

Miesto: Rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach

Usporiadateľ:

ProSport Team Košice v spolupráci s ProEfekt Košice, FamilyGym Oáza a mestom Košice.

Kontakty: – Tomáš Hauser ( riaditel pretekov )
00421 911 972 021
tomihauser@gmail.com
– Branislav Labanc ( technická pomoc počas podujatia )
00421 918 481 404
– Eva Luxová ( prihasovanie, detské preteky )
00421 903 909 032


Web
Facebook
V spolupráci s: Mesto Košice, Mestké Lesy Košice, rekreačné stredisko JAHODNÁ, rekreačná oblasť Bankov, rekreačná oblasť Alpinka, Chata Lajoška, Chata Hrešná, Koliba Potoky, Koliba Bankov, Hotel Bankov, Hotel Garden.

Riaditeľ pretekov: Tomáš Hauser

Hlavný rozhodca : podla nominácie SZC

UCI komisár : : RADOSA Matúš

Prihlasovanie: www.cyklo.sao-tatry.sk

Časomiera: Ing. Dušan Richter - VOS TPK - www.sportsofttiming.sk

Výsledky: František Teplický, SAO TATRY s.r.o.

Trať:
autor trate: Tomáš Hauser
čistenie a udržba : Martin Senčák, Filip Sklenárik , Tomáš Kuzma a KE.CY
značenie: ProSport Team Košice

Komentátor podujatia:
Luboš "Terry" Dupkala & Radka Kovaľ Mazáková

Zdravotné zabezpečenie:
Záchranná služba Východ + lekár + sanitka v cieli

Charakteristika podujatia:

17. ročník vytrvalostných pretekov na horských bicykloch v oblasti Volovských vrchov a Košických lesov.

aj v roku 2020 je podujatie zaradené do svetového kalendára UCI Marathon Series a je tiež do Slovenského pohára MTB XCM,

Úhrada:
1.Bankovým prevodom na účet:

IBAN: SK0511000000002947462493
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: vaše ID v systeme CykloSao
Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao
Poznámka: Meno a Priezvisko


2. V hotovosti na mieste:

Prihlásenie v zľavnených termínoch a úhrada v hotovosti na prezentácii alebo v deň podujatia je neakceptovaná !!!
Pri platbe v hotovosti v deň pretekov sa platí plné štartovné!
Platba kreditnou kartou nie je možná.


Prezentácia:

11.9.2020 (piatok) Košice – FamilyGym Oáza 18:00–21:00

12.9.2020 (sobota) Jahodná – Čajovňa od 07:00 hod.
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!
Pri prezentácii účastníci dostanú štartovací balík a pamätný suvenír (podla prihlasovacích podmienok), darčeky od partnerov, pokyny, lístok na jedlo/nápoj/sprchu, štartovné číslo s prilepeným čipom na zadnej strane, príchytky na číslo.

Radenie na štart (VIP):

Za štartovacím oblúkom bude vyhradený priestor VIP. Rozhodca do tohto priestoru pustí len pretekárov ktorí majú prislušné označenie (červená bodka s logom SZC ). Do tohto sektoru budú automaticky zaradení pretekári ktorí figuruju v zozname VIP a pretekári s licenciou Elite. O zaradenie do VIP sektoru mimo týchto kritérií je možné požiadať mailom u organizátora max 3 dni pred podujatím ( kritériom pre zaradenie dosiahnutý výsledok v predchádzajúcich ročníkoch ,prípadný dobrý výsledok na inom podujatí v aktuálnom roku ). Za VIP sektorom je radenie na štart podla príchodu pretekárov. Je zakázané zaradiť sa z boku cez koridory a z predu od štartovacej brány. Radenie na štart na 20km trati so štartom o 11:30 je bez VIP sektoru.

Meranie času:

Meranie bude zabezpečovať firma VOS-TPK čipovou technológiou. Čipy sú jednorázové, prilepené na štartové číslo. Čipy ani štartové číslo sa nevracajú!!!

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa. Protesty je možné podať len písomne, ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií pretekov, do rúk riaditeľa pretekov. Najneskôr však 1 hodinu pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad pri podaní protestu je 50,- EUR. Tento vklad v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

Fotoservis:
Súhlasím, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia, spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178. V tejto súvislosti udeľujem súhlas na fotografovanie na preteku a zverejnenie mojich fotografií zo štartovým číslom na stránke www.faxcopypro.sk. Tiež súhlasím, aby osobné údaje boli poskytnuté spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. na spracovanie a uchovanie v rozsahu štartové číslo a e-mailová adresa za účelom zasielania informácií o dostupnosti fotografií. Súhlas platí po dobu maximálne 5 rokov po skončení podujatia.

Fotografie je možné si objednať a predplatiť už pri prihláške v sume 7,90 € za fotobalík!

Podmienky účasti na pretekoch:

Dobrý zdravotný stav (odporúčame lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže! Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára a zároveň vylúčením z tomboly.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.

Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii. Občerstvovacie zóny ( Feed and Technical assistance zones ) sú zároveň jedinými miestami na trati, kde je možné prijať technickú pomoc!!


Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Program:

Piatok, 11.9.2020
18:00 – 21:00 prezentácia + premietanie záberov z minulých ročníkov vo FamilyGym Oaza
12:00 - 20:00 officiálny tréning na trati ( Pozor ! Tréning je na vlastné riziko, a prejazdy cez cesty nie su zabezpečené!! )
Sobota, 12.09.2020
07:00 začiatok prezentácie
10:00 spoločný štart 80km a 50km
11:30 spoločný štart 20km, Family, Ebike
13:00 štart detských pretekov Junior Race
14:30 vyhlasovanie víťazov detských pretekov
16:00 vyhlasovanie prémií a víťazov MTB maratónu a UCI Marathon Series + Tombola
Nedeľa, 13.09.2020
9:00 - KECY Singletrack TOUR organizovaný výjazd inštruktormi KECY- Košické cyklotraily, po najkrajších singloch a cyklotrailoch v okollí košíc.

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up